Energidryck med lång historia

Redan på mitten av 1980-talet började grundaren Dietrick Mateschitz påbörja arbetet med Red Bull. Han lät sig inspireras från Fjärran Östern och skapade receptet till Red Bull. Den första burken såldes 1987 och företaget har sedan dess expanderat till dagens 171 tillgängliga länder. All produktion sker dock fortfarande i hemlandet Österrike,vars alpvatten är en del av ingredienserna.

Red Bull som företag tar även ställning för miljön med sina begränsade transporter och 100 % återvinningsbara aluminiumburkar. Genom burkens konstruktion väger den mindre och tar mindre plats vid transport än vanliga dricksflaskor av PET eller glas, vilket gör att transporter kan begränsas.Distributionen av burkarna sker i första hand med tåg eller båt.