Framställning

Celtic Sea Salt skördas på ett djup av 670 meter under havsytan för att sedan låta havsvattnet forsa in det till inneslutna salthus. I salthuset torkas saltet naturligt med hjälp av solvärme, en metod som är helt fri från kemiska och mekanisk blekning. När vattnet avdunstat och saltkristallerna träder fram handkördas, inspekteras och rengörs kristallerna för hand.

Celtic Salt är helt naturligt och skördas i en icke-förorenad miljö som är skyddad. Saltet är helt fritt från blekmedel, kemikalier och klumpförebyggande medel och är därmed certifierad av EU:s Nature et Progrés. Produkterna kontrolleras regelbundet av oberoende certifieringsorgan och innehåller inga tungmetaller eller andra skadliga kemikalier.