Mega B
60 tabl
Ledins Mega B
104 kr
 
5,0
5 av 5
Ledizym
60 kaps
Ledizym
139 kr
 
Curite
20 påsar
Ledins Curite
65 kr
 
4,0
4 av 5
Silica Plus
60 tabl
Ledins Silica Plus
89 kr
 
LaktasLedin
90 tabl
LaktasLedin
169 kr
 
Dolomit
100 tabl
Ledins Dolomit
41 kr
 
Dolomit
400 tabl
Ledins Dolomit
125 kr
 
L-Lysin
60 tabl
Ledins L-Lysin
75 kr
 
5,0
5 av 5
Selen
100 tabl
Ledins Selen
59 kr
 
3,5
3.5 av 5
Vitamin B1
50 tabl
Ledins Vitamin B1
59 kr
 
Krom
50 tabl
Ledins Krom
55 kr
 
5,0
5 av 5
LactoLedin
100 tabl
LactoLedin
159 kr
 
Vitamin B2
50 tabl
Ledins Vitamin B2
55 kr