MediBee Manukahonung

Nektarn som används för att framställa manukahonung kommer från Manukabuskens blommor och är fullproppad med näringsämnen, antioxidanter och antimikrobiella ämnen som sägs kunna bidra till en snabbare sårläkning.

Graderingssystemet Unique Manuka Factor ställer höga krav på både tillverkningen av honungen och på innehåll och får endast användas av tillverkare med licens i Nya Zeeland. För att nå upp till UMF graderingssystem krävs det att honungen når upp till 5 + som anses tillräckligt högt för normal konsumtion.