Kestine 10 mg
30 tabl
Kestine Ebastine 10 mg
149 kr
177 kr

Antihistamin mot allergi

För att motverka de påfrestande reaktionerna av en allergi kan du prova att ta Kestine Ebastin, som är ett antihistamin. Histamin finns i kroppens vävnader och utlöses när du kommer i kontakt med ämnen som du är allergisk mot, vilket gör att näsan och ögonen kan börja rinna och klia. Särskilt vanligt är detta under vår- och sommarhalvåret då pollen från träd och växter är som mest aktuellt. För den som är extra känslig kan histamin även ge en kraftigare reaktion än normalt vid myggbett, med stora, kliande hudutslag som följd. Kestine Ebastin kan därför även tas när du vet att du ska vistas i myggtäta områden för att minska dessa besvär något.