Filtrera

Ibumetin är receptfria läkemedel med ibuprofen, som verkar smärtstillande, dämpar inflammation och sänker feber. Ibumetin kan användas vid akuta tillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk samt mensvärk. Ibumetin kan dock även användas i samband med förkylning när du har feber.