Örter och teer med ekologiska odlingar och rättvis handel

Herbarias produkter genomgår noggranna kontroller för att uppfylla kraven för säkerhet, kvalité och ekologi, och enligt studierna lever företaget upp till långt över den godkända nivån. Produktionen inspekteras regelbundet, och råvarorna testas för sin renhet och avsaknad av gifter och bekämpningsmedel.

Herbaria köper in sina råvaror från olika ekologiska odlare runt om i världen, där man tar långsiktigt ansvar för miljö och klimat, samt främjar den biologiska mångfalden. Närheten mellan företaget och producenterna skapar dessutom en jämställd och rättvis produktionskedja, och gör produktionen mer genomskinlig. För Herbaria är det ett självklart val att använda sig av småskaliga jordbrukare som får en rättvis lön för mödan.