Aktuella artiklar | Hälsa | Kost & kosttillskott | Träning | Recept | Skönhet | Naturliga oljor | Miljövänligt | Inspiratörer

Varifrån kommer kosttillskotten?

Kanske äter du regelbundet kosttillskott, eller så funderar du på att prova. Oavsett kan det vara intressant att veta hur kosttillskott produceras och varifrån de kommer.

I den här artikeln går vi igenom framställningen av följande kosttillskott:

Kosttillskott kan ha olika ursprung: en del kommer från mat, vissa finns i råmaterial och andra tillverkas syntetiskt. Eftersom tillverkningen ofta skiljer sig mellan olika företag är det inte så förvånande att det finns så många olika tillskott på marknaden. Dessutom är det ofta så att olika tillverkare använder sig av olika smakämnen, sötningsmedel eller andra hjälpämnen för att ge tillskottet önskad smak och konsistens. För de allra flesta tillverkare är dock grundprocessen densamma och nedan kan du läsa mer om hur olika tillskott tillverkas i stora drag.

Hur tillverkas proteinpulver?

Kort om proteinpulver: Både kasein och vassle kommer från mjölk och tas fram genom att olika enzymer tillsätts så att proteinerna kan skiljas från varandra.

Proteinpulver

 
Core Soy Protein
 
Core Protein Pro
 
Core Casein
 
Hampaprotein EKO
 
Core Whey Protein
 
Core Egg Protein
 
Vegan Protein

De vanligaste proteinpulvren på marknaden är kasein och vassle. Båda dessa pulver tillverkas från komjölk, där vasslet räknas som en biprodukt som blir över när man tillverkar ost. Ungefär 20 % av proteinerna i komjölk består av vassle och cirka 80 % av kasein. Dessutom finns det veganska proteinpulver, äggprotein och sojaprotein.

Vassle uppstår när löpeenzym tillsätts i mjölken i syfte att tillverka ost. Löpet gör att kaseinet och fettet koagulerar och bildar en fast ostmassa. Den delen av mjölken som består av vassle förblir flytande och innehåller både fett, protein, kolhydrater och vitaminer och mineraler. Vasslet filtreras, ibland flera gånger för att ta fram en extra koncentrerad typ av vassle som kallas isolat. Sedan torkas vätskan till ett pulver som får en halt på cirka 90 % vassle. Pulvret packas och säljs vidare till olika distributörer som smaksätter och sötar produkten efter eget önskemål. Här kan du läsa mer om vassleprotein.

Kaseinet är alltså de resterande 80 % av mjölken som inte räknas som vassle. Tillverkningen sker på ett liknande sätt så att kaseinet så småningom blir till pulver som kan smaksättas och användas av dig som vill tillföra detta protein. Här kan du läsa mer om hur kasein fungerar.

Närbild på proteinpulver i en skopa ur en påse.

Hur tillverkas aminosyror?

Kort om aminosyror: Bakterier fermenterar kolhydrater för att producera aminosyror, vilka sedan kan användas i tillskott som BCAA och EAA.

Tillskott med aminosyror har blivit oerhört populärt under senare år och det vanligaste är att aminosyror som BCAA (grenade aminosyror) och EAA (essentiella aminosyror) tillverkas med hjälp av bakterier. Man förändrar då bakteriestammarna genetiskt, vilket kallas för att man muterar dem, vilket gör att man får bakterier som kan producera stora mängder aminosyror. Det är vanligt att man använder bakteriestammarna Corynebacterium glutamicum och Escherichia coli. Man ger sedan bakterierna billiga kolkällor, ofta kolhydrater i form av socker, som bakterierna sedan fermenterar. Resultatet av denna fermenteringsprocess är att det bildas aminosyror.

Aminosyror

 
Core EAA Powder
 
Core BCAA Caps
 
Core BCAA Powder

Detta kan låta som en enkel teknik, men faktum är att den är relativt invecklad. När man har en fungerande bakteriestam kan man utan problem få fram stora mängder aminosyror, men utmaningen ligger i att få fram en bakteriestam som fungerar. Det är ofta svårt att få bakterierna att producera aminosyror i en jämn mängd över tid och dessutom är man i fermenteringsprocessen beroende av många olika enzymer och andra hjälpande ämnen som alla måste förekomma i exakt de mängder som krävs. För att kontrollera att allt detta fungerar som det ska krävs med andra ord många regulatoriska steg och att få dem att fungera är ibland en svår utmaning. Här kan du läsa mer om hur BCAA fungerar i samband med träning och här finns mer information om EAA.

Hur tillverkas omega-3?

Kort om omega-3: Omega-3 kommer huvudsakligen från fetter från olika slags fiskar, men kan också tas från alger som chlorella och spirulina.

Omega-3 är ett vanligt tillskott och det vanligaste är att man använder fiskolja, alger eller mikroalger som källa till omega-3. Omega-3-innehållet varierar från fisk till fisk, men det vanligaste är att man använder sig av fiskolja från feta fiskar som exempelvis lax, makrill, sill och ansjovis.

Omega-3

 
Core Omega-3
 
Omega-3 Fiskolja
 
Omega-3 Plus

Omega-3 från fisk

De fiskar som ska användas i tillverkningen av omega-3-tillskott fångas och hettas därefter upp i stora vattenkärl. Under upphettningen separeras fiskoljan från det övriga fiskinnehållet och flyter upp till ytan. Oljan kallas i detta skede för råolja och genom att filtrera vätskan kan man separera råoljan från det övriga innehållet. Råoljan säljs sedan till raffinaderier som behandlar oljan i en serie steg; nedkylning, filtrering och avfärgning. I denna reningsprocess rensar man bort mättade fettsyror och tungmetaller som kan finnas i oljan. Ofta tillsätts här också antioxidanter, ofta vitamin E, till fiskoljan innan den kapslas in och säljs till konsumenten. Att man tillsätter just vitamin E beror på att det är särskilt bra på att skydda omättade fettsyror från att oxideras och förstöras.

Omega-3 från alger

Vissa omega-3-tillskott, exempelvis de som är anpassade för veganer, tillverkas inte från fisk utan från alger av olika slag. Det finns många alger som är otroligt bra på att tillverka de båda omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. DHA produceras framför allt av algerna Crypthecodinium, Thraustochytrium och Schizochytrium, medan EPA produceras av alger som chlorella, spirulina, Phaeodactylum och Nannochloropsis.

När omega-3-fettsyror från alger produceras sker det vanligtvis genom en fermenteringsprocess likt den för aminosyror som du kunde läsa om ovan. Genom att tillföra algerna kol- och kväveföreningar kan de genom en fermenteringsprocess tillverka omega-3. Algerna torkas sedan varefter man extraherar en algolja från dem och det är i denna olja man hittar omega-3-fettsyrorna. Algoljan genomgår sedan en serie separations- och reningssteg innan man har extraherat fram högkoncentrerad omega-3 från algerna. Denna olja kan sedan kapslas in och säljas som omega-3-tillskott.

Hur tillverkas vitaminer?

Kort om vitaminer: Vitaminer kan utvinnas från växter och djur eller framställas syntetiskt, bland annat med hjälp av bakterier. Tillvägagångssättet skiljer sig både mellan tillverkare och vilket vitamin det rör sig om.

Vitaminer finns i riklig mängd i frukt, grönsaker och bär.

Det finns många tillverkningssätt för vitaminer eftersom de kan utvinnas från både växter och djur och även tillverkas helt syntetiskt i laboratorium. Mycket beror på vilket vitamin det rör sig om. Vitamin A utvinns ofta från fiskolja, vitamin D från fårull eller lav och vitamin C från citrusfrukter. Eftersom det många gånger är billigare och enklare tillverkas vitaminer ofta syntetiskt och då ser tillverkningen naturligtvis annorlunda ut. Vitamin A syntetiseras då ofta med aceton som startmaterial, medan vitamin C syntetiseras från ketonsyra. För att förstå hur tillverkningen av ett vitamin går till kan vi exempelvis ta en djupdykning i tillverkningen av vitamin D, ett av de vanligaste vitamintillskotten.

Vitaminer

 
Vitamin B-Komplex 50
 
Vitamin C 500
 
Vitamin E 400 IE
 
Vitamin D3 3000 IE
 
Vitamin B6 25
 
D3 Vegan 3000 IE
 
B12 500 Metylerad
 
Vitamin C Bioflavon
 
QURE Liposomal C


Hur tillverkas vitamin D?

Vitamin D kan tillverkas på tre sätt: från fårull, lav eller genom bakteriell syntes. I det fall då vitamin D tillverkas från fårull börjar tillverkningen med att fåren klipps och ullen skrubbas i hett vatten blandat med en detergent. I detta steg utvinns ämnet lanolin, vilket innehåller D-vitamin. Lanolin behandlas sedan så att det delas i två delar, där den ena innehåller fett och den andra så kallade lanolinalkoholer. Det är sedan alkoholerna man går vidare med och låter genomgå en rad reningssteg för att man ska få fram kolesterol.

Kolesterolet omvandlas sedan via en serie steg till 7-dehydrokolesterol, eller pre-vitamin-D3 som det också kallas. I det sista steget belyses pre-vitamin-D3 med UV-ljus och det blir då aktivt vitamin D3. Detta sista steg är identiskt med den reaktion som sker när kroppen själv producerar vitamin D. I huden finns nämligen pre-vitamin-D3 och detta omvandlas till aktivt vitamin D när solljus träffar huden.

Tabell över mängden D-vitamin från solljus jämfört med D-vitamin i kosten.

För vegetarianer och veganer finns D-vitamintillskott där man använt lav som källa och inte fårull. Detta ger en vegetabilisk form av vitamin D3 som passar bra även för den som vill undvika animalier i sin kost.

Vitamin D kan också tillverkas med hjälp av bakterier i en liknande process som beskrivits tidigare i artikeln. Med hjälp av bakterier kan man även tillverka andra vitaminer, bland annat vitamin K2 och vitamin B12.

Hur tillverkas vitamin C?

Vitamin C är ett annat vanligt tillskott som finns i många svenska hushåll och ofta tas till i förkylningstider. Vitamin C i tillskott förekommer vanligtvis i form av askorbinsyra. Precis som många andra tillskott används bakterier för syntesen. Här använder man ofta majssocker, majsstärkelse eller risstärkelse för att utvinna sorbitol, en sockeralkohol som bakterier sedan oxiderar till sorbos. Sorbos omvandlas sedan till askorbinsyra i en serie av steg.

Ett annat vanligt sätt att tillverka vitamin C är att från majssirap utvinna kolatomer, väteatomer och syreatomer. Genom att kombinera 6 kolatomer med 8 väteatomer och 6 syreatomer kan man sedan få ett pulver med den kemiska beteckningen C6H8O6, vilket är beteckningen för askorbinsyra, alltså vitamin C.

Tabell över mängden vitamin C i olika frukter och grönsaker jämfört med i c-vitamin-pulver från Healthwell.

Hur tillverkas mineraler?

Kort om mineraler: Mineraler förekommer i marken och berggrunden och de måste vara anpassade för oss för att vi ska kunna tillgodogöra oss dess egenskaper.

Mineraler förekommer naturligt överallt runt omkring oss. Berggrunden, marken och växterna som omger oss innehåller alla mineraler av olika slag. Många mineraler är nödvändiga för att våra kroppar ska fungera, men för att vår kropp ska kunna ta upp mineraler krävs att mineralerna är kelerade, det vill säga att de är bundna till aminosyror eller att de ingår i andra olika typer av komplex. När vi äter grönsaker eller andra vegetabilier är mineralerna redan kelerade eller i komplex, vilket gör det möjligt för oss att ta upp dem. Beroende på kosthållning och annat kan behoven av extra mineraler se olika ut - till exempel mineraler för veganer eller mineraler för kvinnor.

Mineraler

 
Selen 100
 
Zink 25
 
Krom 200
 
Kalcium Magnesium
 
Kalium 750
 
MultiMineral
 
Liposomal Magnesium

Hur keleras mineraler?

Mineraler som ska användas i tillskott kan utvinnas från en rad olika källor, bland annat från benmjöl, sten, havsbottnar eller från mat. När man utvunnit de mineraler man ska använda är det första steget att kontrollera kvaliteten hos råmaterialet för att försäkra sig om att det inte finns några spår av exempelvis tungmetaller. När råmaterialet är kontrollerat och godkänt är nästa steg att kelera dem med aminosyror eller sätta dem samman i andra typer av komplex. Denna bindning till andra ämnen hjälper till att göra mineralerna mer stabila och, som nämndes ovan, möjliggöra upptag i kroppen. Komplexet kontrolleras sedan på nytt för att säkerställa att keleringen lyckats och produkten har den kemiska struktur som önskas.

Olika former av mineraler

Gemensamt för alla mineraler är att de inte tillverkas syntetiskt som exempelvis vitaminer. Däremot processas mineralerna vanligen på något sätt och det vanligaste är att de keleras. Några av de vanligaste kelaterna är mineraloxider, -fosfater, -glukonater och -sulfater. När mineraler binds samman med aminosyror använder man ofta aminosyror från risprotein eller någon annan proteinkälla som är fri från gluten. Detta eftersom gluten är en vanlig allergen. Mineraler förekommer även i kolloidal form, där det vanligaste är kolloidalt silver. Kolloider är stora partiklar som är svåra för kroppen att ta upp och tack vare detta kan man inta silver utan att bli förgiftad. Att äta silver i ren form är nämligen toxiskt.

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej

Lär dig mer

 
När ska man ta sina kosttillskott?

När ska man ta sina kosttillskott?

Så kan du ta dina kosttillskott för bästa effekt.
 
Kosttillskott i klimakteriet

Kosttillskott i klimakteriet

Få tips på hälsokost som kan hjälpa till att lindra klimakteriebesvär.
 
Kosttillskott för hår, hud och naglar

Kosttillskott för hår, hud och naglar

Hitta tillskotten som bidrar till kvaliteten på hår, hud och naglar.
 
Kosttillskott för äldre

Kosttillskott för äldre

Läs mer om vilka ämnen och kosttillskott som passar dig som börjar bli äldre.
 
Allt du behöver veta om kollagen

Allt du behöver veta om kollagen

Kollagen finns i all bindväv, så som leder, brosk, hud och hår.
 
Liposomala kosttillskott

Liposomala kosttillskott

Läs mer om vad liposomala kosttillskott är och hur de fungerar.
 
Lansering av nya generationens kosttillskott

Lansering av nya generationens kosttillskott

Nu hittar du QURE på Svensk Hälsokost, nya generationens kosttillskott.
 
Mat och kosttillskott under graviditeten

Mat och kosttillskott under graviditeten

Det är extra viktigt att ta hand om kroppen vid en graviditet - men hur?
 
Tillverkning av eteriska oljor

Tillverkning av eteriska oljor

För att få en riktigt bra eterisk olja behöver framställningen ske på rätt sätt.
 
Tillskott för unga

Tillskott för unga

Ungdomar och tillskott - hur ska man tänka och vad är rekommendationen?
 
Lansering av nytt kosttillskott för lederna

Lansering av nytt kosttillskott för lederna

Nu släpps nyheten Inflamin Premium, ett extra potent tillskott.
 
Vad är bockhornsklöver?

Vad är bockhornsklöver?

Bockhornsklöver är en ört som används som smaksättare och som kosttillskott.
 
Ger ditt kosttillskott önskad effekt?

Ger ditt kosttillskott önskad effekt?

Ett kosttillskott ska fungera över tid. Läs mer om det här!
 
Signalsubstansen GABA

Signalsubstansen GABA

GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och verkar lugnande.
 
Äggprotein som kosttillskott

Äggprotein som kosttillskott

Äggprotein är ett medlsnabbt protein med hög kvalitet.
 
Ta hand om din hud från insidan och ut

Ta hand om din hud från insidan och ut

Ta hand om din hud från insidan och ut med rätt kosttillskott.
 
Så boostar du din hjärna - de viktigaste vanorna och tillskotten

Så boostar du din hjärna - de viktigaste vanorna och tillskotten

I den här artikeln får du de bästa tipsen på hur du boostar din hjärnhälsa!
 
Detox, en renande kur

Detox, en renande kur

Detox är ett effektiv sätt att maximera kroppens reningsprocess.
 
Så påverkas du av magnesium

Så påverkas du av magnesium

Magnesium har många viktiga funktioner och verkar som motpol till kalcium.
 
Basa kroppen med rätt kost

Basa kroppen med rätt kost

Vad innebär det att äta basiskt och hur kan det påverka kroppen?