Ginkgo Biloba

Ginkgo biloba är ett flera hundra miljoner år gammalt träd som länge använts inom den traditionella kinesiska medicinen. Eftersom ginkgo biloba innehåller många olika ämnen har det blivit mycket uppmärksammat även i den moderna forskningen och forskarna tror att det kan ha positiva effekter på bland annat minne, hjärta, kärl och vid sjukdomar som astma. 

  • Vad är ginkgo biloba? 
  • Historia
  • Effekter

Vad är ginkgo biloba?

Ginkgo biloba kallas också för kinesiskt tempelträd och är världens äldsta trädart. Trädet har nämligen funnits på vår planet i över 200 miljoner år och träden kan bli mycket gamla, de äldsta idag levande träden är ungefär 1500 år. Ginkgo biloba är det enda trädet i sitt slag och det finns inga släktingar kvar på jorden. Man vet dock att det under forntiden fanns ett helt ginkgo-släkte, bestående av flera nära besläktade träd. Under de omfattande klimatförändringar som skett under jordens utveckling dog alla ginkgo-träden utom ginkgo biloba ut. Att ginkgo biloba överlevde dessa enorma påfrestningar beror troligtvis på att det är ett oerhört tåligt träd som klarar av att stå emot mikrober, föroreningar, kemikalier, ozon och att det även är otroligt stresståligt. 

Blad från ginkgo biloba-trädet.

Ginkgo biloba-träd klassas som vuxna, eller mogna, när de nått en ålder av 20-30 år. Vid 30-40 års ålder blir träden fröbärande och de har då nått en höjd av 20-40 meter. Vissa träd kan dock bli bra mycket högre än så. Trädet bär gröna blad, som på hösten får en vacker gul färg varefter de snart faller till marken. Innan bladen blir gula skördar man de blad som ska användas för att utvinna det extrakt som sedan används i olika naturläkemedel och hälsokostprodukter. Extraktet från ginkgo biloba-bladen har varit godkänt för att användas kommersiellt sedan 1974 och har sedan dess kommit att bli ett mycket populärt ämne. 

Historia

Ginkgo biloba har sitt ursprung i Kina, där det har haft och fortfarande har en mycket viktig roll i den kinesiska medicinen och det är även en viktig del av kulturen och den andliga tron. Traditionellt sett har man använt trädets frukt för att behandla en rad olika åkommor, bland annat astma. I gamla skrifter är ginkgo biloba flitigt omnämnt och det påstås bland annat att barn med astma har hjälpts av den anrika växten. Nedan kan du läsa mer om vad ginkgo biloba innehåller och vilka effekter det påstås ha i kroppen. 

Innehåll och hälsoeffekter

Ginkgo biloba-bladen innehåller en rad olika ämnen, där de största ämnesgrupperna är ginkgolider, bilobalider samt flavonoider. 

Ginkgolider är en grupp av ämnen där det mest aktiva ämnet är ginkgolid A (1). Detta ämne har undersökts flitigt i djurförsök, där man sett att det verkar kunna minska effekterna av en signalmolekyl som kallas PAF. När PAF binder till sin receptor stimuleras tillverkningen av olika inflammatoriska proteiner och det som främst intresserar forskarna är huruvida ginkgo biloba, genom att motverka PAF, kan minska inflammation i kroppen. Svaret på den frågan får framtida forskning utvisa. 

Bilobalider är näst efter ginkgolid A det mest aktiva ämnet i ginkgo biloba (1). Dessa båda ämnen är mycket lika varandra i sin struktur och bilobaliderna har, precis som ginkgolid A, visat tecken på att besitta antiinflammatoriska egenskaper. Dessutom har man sett att bilobaliderna verkar kunna ha en nervskyddande effekt hos djur som drabbats av stroke eller Alzheimer's sjukdom. Det verkar som att bilobaliderna påverkar PAF, precis som ginkgolid A, men det verkar som att det även påverkar andra ämnen, vilka är kopplade till neurologisk inflammation. Det är just av denna anledning som bilobaliderna har blivit speciellt intressant inom den neurologiska forskningen. 

Flavonoider är en grupp av antioxidanter, ämnen som kan bidra till att skydda kroppens celler från oxidativ stress. Flavonoider är en grupp av många olika ämnen och till flavonoiderna räknas bland annat flavoner, flavonoler, tanniner och bioflavoner. Man vet att det finns ett 20-tal olika flavonoider i ginkgo biloba och det färdiga ginkgo biloba-extraktet består till ungefär 25 % av flavonoider. De olika flavonoiderna har olika egenskaper och undersökningar av flavonoider som finns i ginkgo biloba har visat att det i extrakt från denna växt finns flavonoider som bland annat kan påverka signalvägar involverade i hjärnfunktion, kognition och cellöverlevnad. En flavonoid vid namn quercetin har visats ha speciellt intressanta effekter på personer med högt blodtryck. Detta har gjort att många hjärt- och kärlforskare börjat intressera sig för ginkgo biloba och dess innehåll. 

Ginkgo biloba

 
Bio-Biloba

Ginkgo biloba innehåller alltså många olika ämnen som kan vara intressanta ur hälsosynpunkt. Med tanke på de ovan nämnda ämnenas påstådda effekter är det kanske inte så förvånande att mycket av ginkgo biloba-forskningen inriktats mot kognition, minne, demenssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. 

När det gäller ginkgo biloba och effekten på nervsystemet finns det ett stort antal studier som rör Alzheimer's sjukdom och minnet. Man har i vissa studier sett att ginkgo biloba kan bidra till att förbättra blodflödet och syresättningen till hjärnan och detta kan enligt forskare, i alla fall i teorin, bidra till förbättrade kognitiva funktioner och bättre minne (2). Om det enbart teorier eller om det faktiskt kan ha någon effekt får framtida forskning utvisa. 

Ovan kunde du läsa om flavonoiden quercetin som visats kunna ha positiva effekter på personer med högt blodtryck (2). I vissa studier har man sett att ginkgo biloba kan hjälpa till att öka blodflödet i kroppen och man har även sett att ginkgolider, så som ginkgolid A, kan ha en hämmande effekt på blodplättarna. Detta skulle i sin tur kunna medverka till ett ökat blodflöde i kroppen. Med tanke på ginkgo bilobans potentiella effekter på hjärt- och kärlsystemet är det oerhört viktigt att man rådgör med sin läkare innan man börjar äta ginkgo biloba, detta är naturligtvis extra viktigt om man äter mediciner som påverkar blodet eller hjärtat. 

Inom den traditionella kinesiska medicinen har man använt sig av ginkgo biloba för att behandla astma. Detta har gjort att flera forskare blivit nyfikna och testat huruvida denna tes faktiskt har någon medicinsk effekt. Vad man sett är att det återigen är ämnet PAF som verkar vara involverat. PAF har nämligen en roll i patogenesen för astma och eftersom både ginkgolider och bilobalider verkar kunna hämma PAF:s aktivitet är det inte omöjligt att ginkgo biloba faktiskt kan ha en positiv effekt vid astma. 

Användning  

Ginkgo biloba finns både som naturläkemedel och som hälsokostprodukt och ska användas enligt instruktionerna på produkten. I sällsynta fall kan ginkgo biloba ge upphov till biverkningar som huvudvärk, allergi samt mag- och tarmbesvär. 

Utöver att ingå som ingrediens i hälsokostprodukter finns det också flera skönhetsprodukter med innehåll av ginkgo biloba. Eftersom det är mycket motståndskraftigt mot bland annat föroreningar och kemikalier och dessutom innehåller rikligt med antioxidanter kan det vara en användbar ingrediens i olika typer av skönhetsprodukter, bland annat schampo och balsam.

Skönhetsprodukter

 
Ginkgo Balsam

Referenser

[1] Isah T. Rethinking ginkgo biloba L.: medical uses and conservation. Pharmacogn Rev. 2015;9(18):140-148

[2] Nash KM, Shah ZA. Current perspectives on the beneficial role of ginkgo biloba in neurological and cerebrovascular disorders. Integr Med Insights. 2015 Nov 9;10:1-9

[3] Chu X, Ci X, He J, Wei M, Yang X, Cao Q, Li H, Guan S, Deng Y, Pang D, Deng X. A novel anti-inflammatory role for ginkgolide B in asthma via inhibition of the ERK/MAPK signaling pathway. Molecules. 2011 Sep 6;16(9):7634-48.

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej