Aktuella artiklar | Hälsa | Kost & kosttillskott | Träning | Recept | Skönhet | Naturliga oljor | Miljövänligt | Inspiratörer

Sukralos

Sukralos är ett populärt sötningsmedel som används både i mat och dryck för att ge sötma utan att tillföra kalorier. I den här artikeln får du lära dig mer om vad sukralos är, hur det framställs och hur det fungerar i kroppen.

  • Vad är sukralos - historia och bakgrund
  • Sukralosets effekter i kroppen
  • Användning

Vad är sukralos - historia och bakgrund

Sukralos är ett sötningsmedel som tillverkas från vanligt socker, även kallat sackaros. Sukralos är mycket likt sackaros, med enda skillnaden att tre av sackarosens hydroxylgrupper bytts ut mot kloratomer. Denna till synes marginella skillnad medför dock stora förändringar i molekylens egenskaper och sukralos är både kalorifritt och ungefär 600 gånger sötare än den ursprungliga sackarosmolekylen. 

Sukralos skapades för första gången år 1976. Den revolutionerande upptäckten gjordes på ett universitetslaboratorium i London och efter många noggranna undersökningar av ämnets säkerhet godkändes det för användning som sötningsmedel i livsmedel. Idag är sukralos ett mycket använt sötningsmedel, inte minst i drycker av olika slag. 

Vägen till ett godkänt och accepterat tillsatsämne har dock varit krokig. Många forskare har argsint protesterat mot användningen av sukralos på grund av innehållet av klor. Argumentet är att man under lång tid arbetat med att förbjuda klororganiska föreningar som DDT, PCB och dioxiner på grund av hälso- och miljöskadliga effekter och dessa forskare anser att sukralos troligtvis har samma skadliga effekter på grund av sitt innehåll av klor. Men, som nämndes ovan, har sukralos (och alla andra godkända tillsatser) genomgått omfattande säkerhetstester innan det godkänts och i fallet med sukralos har man inte kunnat hitta något som tyder på att det skulle ha några skadliga effekter. Sukralos har testats på såväl celler och djur som på människor och inte i något led har man kunnat hitta några negativa hälsoeffekter. Detta gäller naturligtvis för doser som inte överskrider det rekommenderade dagliga intaget. 

Sist man gjorde en grundlig utvärdering av sukralos var i början av 2000-talet. 2014 publicerades en ny forskningsstudie (1) där forskarna visade att sukralos och vissa andra sötningsmedel kunde påverka bakterierna i tarmfloran, något som i sin tur kunde höja nivåerna av socker (glukos) i blodet och enligt forskarna också öka risken för att utveckla diabetes. Studien gjordes på möss och än vet man inte om effekterna är desamma hos människor. Livsmedelsverket har tryckt mycket på en ny utvärdering av sukralos och dess effekter i kroppen och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ska göra en ny bedömning av ämnet. I dagsläget har man inte bedömt att det finns någon anledning att ändra rekommendationen. Fler studier behövs innan man kan dra någon generell slutsats av resultaten från studien från 2014. Rekommendationen om ett maximalt intag på 15 mg sukralos/kg kroppsvikt/dag kvarstår och denna bör inte överskridas. 

Sukralosets effekter i kroppen

Trots att sukralos och sackaros är så snarlika i sin kemiska struktur har de vitt skilda egenskaper i kroppen. Vanligt socker bryts ner i mage och tarm för att sedan tas upp i blodet, höja blodsockernivån och stimulera frisättning av insulin från bukspottkörteln. Insulin kommer därefter att, likt nyckeln i ett lås, öppna upp speciella kanaler som finns i cellväggarna och tillåta att glukos tar sig in i cellerna och ger dem energi. Sukralos har inte denna effekt. Sukralos kan nämligen inte brytas ner i vår kropp och därför passerar det bara magen och tarmen som på en genomfartsresa och landar därefter i toalettstolen. Sukralos kan därför inte påverka blodsockret eller orsaka frisättning av insulin och det kan heller inte bidra med några kalorier eftersom det inte bryts ner. Dessa effekter har gjort att sukralos blivit mycket populärt för att söta olika typer av light-produkter, framför allt lightläsk och energidryck. 

Användning

Sukralos är mycket värmetåligt och klarar av höga temperaturer utan att förstöras. Denna egenskap gör att sukralos med fördel kan användas i matlagning och bakning och därför innehåller många kakor och bakverk sukralos. En annan egenskap som gör sukralos attraktivt är dess stabilitet vid långtidsförvaring. Om det har konserverande egenskaper är fortfarande oklart men man vet att det, till skillnad från flera andra sötningsmedel, är stabilt under längre tid. 

Referenser

[1] Suez J, Korem T, Zeevi D, Zilberman-Schapira G, Thaiss CA, Maza O, Israeli D, Zmora N, Gilad S, Weinberger A, Kuperman Y, Harmelin A, Kolodkin-Gal I, Shapiro H, Halpern Z, Segal E, Elinav E. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 2014 Okt );514(7521):181-6. 

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej

Lär dig mer

 
Sötningsmedel

Sötningsmedel

Sötningsmedel - farligt eller ofarligt?
 
Björksocker

Björksocker

Björksocker, xylitol, är lika sött som socker men med färre kalorier.
 
Aspartam

Aspartam

Aspartam är ett av de mest använda sötningsmedlen - lär dig mer om det här!
 
Stevia

Stevia

Stevia är en växt som är 300 gånger sötare än socker och utan kalorier.
 
Guide: Tillsatser i livsmedel

Guide: Tillsatser i livsmedel

Vad är tillsatser och vad används de till? Få svaren här!
 
Vad är AIP-kost?

Vad är AIP-kost?

Läs mer om AIP, en kosthållning som har fokus på maghälsa.
 
Dolt socker i livsmedel

Dolt socker i livsmedel

Upptäck och undvik det dolda sockret i livsmedel!
 
Honungens hälsoeffekter

Honungens hälsoeffekter

Lär dig mer om honung och dess hälsoeffekter.
 
Fruktos

Fruktos

Fruktos är en enkel sockerart som tas upp långsammare än glukos (dextros).
 
Varifrån kommer kosttillskotten?

Varifrån kommer kosttillskotten?

Hur tillverkar man egentligen proteinpulver, vitaminer och andra tillskott?