Aktuella artiklar | Nystart 2022 | Hälsa | Kost & kosttillskott | Träning | Recept | Skönhet | Naturliga oljor | Miljövänligt | Inspiratörer

Det här är lecitin

Lecitin är en ester som framställs från sojabönor och som främst används som emulgerings- och antioxidationsmedel i livsmedel. Lecitin har visats kunna påverka transporten av fett i kroppen och dessutom verkar det kunna påverka vårt korttidsminne.

  • Lecitins egenskaper
  • Hälsoeffekter
  • Användningsområden

Lecitins egenskaper

Lecitin räknas som en ester, mer specifikt en fosforsyraester. Namnet härstammar från grekiskans lekitho, vilket betyder äggula. Namnets härkomst återspeglar en av de främsta källorna till lecitin, vilket alltså är äggula. Förutom ägg finns lecitin även i soja, vete, jordnötter, majs och lever. Dessutom kan det utvinnas från animaliskt fett, men detta är relativt ovanligt. Istället är det soja som fungerar som den främsta källan till lecitin.

Tofu och torkade sojabönor.

Vid bearbetningen av soja till boskapsfoder bildas en biprodukt som används för framställning av lecitin. Vid foderproduktionen pulveriseras först sojabönorna varefter de avfettas. Fettet genomgår sedan en centrifugeringsprocess där man får en flytande och en fast del. Den flytande delen används för att producera sojaolja medan den fasta delen används för att producera lecitin.

Lecitin kan ha såväl animaliskt som vegetabiliskt ursprung. Animaliskt lecitin är relativt tjockt och trögflytande i sin konsistens, medan det vegetabiliska lecitinet är mer lättflytande. Beroende på ursprung skiljer sig även innehållet åt. Det animaliska lecitinet har ett högre innehåll av mättade och enkelomättade fettsyror, medan det vegetabiliska lecitinet har ett högre innehåll av fleromättade fettsyror.

Lecitin är uppbyggt av de vitaminliknande substanserna kolin och inositol tillsammans med fosfor, fosforsyra och fosfatider. Lecitin är ett naturligt ämne som finns i alla kroppens celler och cellmembran, med speciellt höga nivåer i hjärnan, levern, benmärgen och njurarna.

Hälsoeffekter

Lecitin deltar i kroppens transport av fett genom att delta i produktionen av transportproteiner i kroppen, framför allt det goda kolesterolet HDL. Dessutom bidrar lecitin till att emulgera (det är ett emulgeringsämne) kolesterolet i blodet, vilket bidrar till att det inte sätter sig i kärlväggarna. Genom att underlätta transporten av kolesterol och fett kan lecitin bidra till sänkta nivåer av LDL-kolesterol.

Genom att delta i fettransporten kan lecitin även påverka fettinlagringen i levern till det bättre. Detsamma gäller för kolesterolnivåerna i blodet. Dessa egenskaper har gjort att lecitin blivit känt som ett ämne för hjärtat och kärlen. Mycket kretsar kring enzymet lecitin:kolesterol acyltransferas (LCAT) som främjar bildandet av HDL i kroppen. Mycket forskning pågår kring detta enzyms effekter på hjärt- och kärlhälsan.

Eftersom lecitin utgör en stor del av hjärnans totala vikt tror man att det även har en viktig roll i hjärnans och nervsystemets funktion. Bland annat tror man att lecitin deltar i bildandet av myelin, vilket är det som omger nervtrådarna och får nervsignaler att komma fram fortare, samt att det bidrar till att förbättra korttidsminnet.

Användningsområden för lecitin

Lecitin används framför allt inom livsmedelsindustrin där det fungerar som emulgerings- och antioxidationsmedel för allt från kakor och choklad till margarin. Lecitin känns igen som E322 och får användas utan begränsning i alla livsmedel där det är godkänt som livsmedelstillsats. Även om livsmedelsindustrin står för den största användningen av lecitin används det även en hel del inom skönhetsbranschen. Här används det i balsam för att ge en antistatisk effekt samt som emulgeringsmedel i produkter framför allt avsedda för torr och känslig hy.

Lecitinets ursprung måste alltid redovisas på produkten. Detta beror på att lecitin teoretiskt kan orsaka allergiska reaktioner hos ärt-, bön- och jordnötsallergiker eftersom lecitin kan innehålla spår av sojaprotein. Om lecitinet utvunnits ur sojabönor står det ofta sojalecitin i ingredienslistan och sojalecitin och E322 är alltså olika namn på det som i grund och botten heter lecitin.

Man finner även lecitin som tillskott, då främst i form av solroslecitin. Ofta säljs lecitin som ett tillskott för minnet och koncentrationen och ofta kommer det i pulverform så att det enkelt kan blandas i en juice eller smoothie.

Tillskott med lecitin

 
A.Vogel Lecithin
 
Solroslecitin
 
Solroslecitin

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej

Lär dig mer

  Kosttillskott för äldre

Kosttillskott för äldre

Läs mer om vilka ämnen och kosttillskott som passar dig som börjar bli äldre.
  Liposomala kosttillskott

Liposomala kosttillskott

Läs mer om vad liposomala kosttillskott är och hur de fungerar.
  Lansering av nya generationens kosttillskott

Lansering av nya generationens kosttillskott

Nu hittar du QURE på Svensk Hälsokost, nya generationens kosttillskott.