Aktuella artiklar | Hälsa | Kost & kosttillskott | Träning | Recept | Skönhet | Naturliga oljor | Miljövänligt | Inspiratörer

Vad är NAD+?

I takt med att vi åldras minskar våra nivåer av NAD+. Det forskas just nu mycket kring vilka fördelar som potentiellt är involverade i att bibehålla nivåerna även när vi åldras. I den här artikeln går vi på djupet i det intressanta koenzymet och ger en översikt över vad NAD+ är och vilka funktioner i kroppen NAD+ är involverat i.

Två behållare med kosttillskott, NAD+NAD+ är ett koenzym som påverkar en rad processer på cellulär nivå.

Vad är NAD+?

NAD+, eller nikotinamid adenin dinukleotid som är det fullständiga namnet, har fångat många hälsointresserades uppmärksamhet de senaste åren. NAD+ har flera funktioner i kroppen, bland annat att skydda och reparera våra celler, och det är särskilt denna inverkan på våra celler som fångat mångas intresse. Dessutom är NAD+ också viktigt för att energiproduktionen i kroppen ska fungera som den ska.

Faktum är att vi alla redan har NAD+ i kroppen. NAD+ är ett koenzym, vilket är en typ av molekyl som fungerar som en hjälpare till ett enzym. Enzymer är avgörande för många biokemiska reaktioner i kroppen, och koenzymerna binder till enzymerna och hjälper till att påskynda eller möjliggöra kemiska reaktioner som annars inte skulle ske, eller skulle ske mycket långsammare.

Vad vet vi om NAD+?

Sedan upptäckten av NAD+ år 1906 har man försökt kartlägga NAD+s funktioner och roll i kroppen, och idag vet vi en del om vilka funktioner NAD+ har. De senaste åren har NAD+ dessutom nämnts i samband med stora ord som 'anti-age', 'age-reversing' och 'longevity'.

Även om det är korrekt att NAD+ har direkt och indirekt påverkan på en rad processer på cellulär nivå som DNA-reparation, cellers åldrande och immunförsvarscellers funktion (1), kan man inte dra slutsatsen att högre nivåer av NAD+ i kroppen kan 'bota' åldrandet. Det pågår mycket forskning inom området för att förstå NAD+s potentiella fördelar, men det behövs mycket mer forskning för att kunna dra några övergripande slutsatser.

När vi och våra celler åldras är det många faktorer som spelar in, och det är viktigt att komma ihåg att NAD+-nivåer bara är en faktor - det finns många andra saker som påverkar våra cellers hälsa.

Källor till NAD+

Det finns många sätt att få i sig mer NAD+ i kroppen, och även metoder för att behålla så mycket som möjligt av den mängd man redan har. Som nämnts, sjunker våra nivåer av NAD+ med åldern, så en minskning är naturligt.

Som många andra saker i vår kropp, kan våra nivåer av NAD+ bland annat påverkas av fysisk aktivitet, kost, stress och sömn. Vi vet alla att tillräckligt med sömn, hälsosam kost, minskning av stress och regelbunden motion är bra för vår övergripande hälsa, och med en hälsosam livsstil kan man också bidra till att hålla sin nivå av NAD+ uppe.

Man kan också komplettera sin hälsosamma livsstil med ett kosttillskott som stödjer nivåerna av NAD+ i kroppen. Kosttillskott med NR, även kallat nikotinamidribosid, är en form av B3-vitamin och fungerar som en föregångare till NAD+. Det innebär att NR bildar förutsättningar för att producera mer NAD+ i kroppen. Men varför ta ett NR-tillskott och inte ett NAD+-tillskott? Det är betydligt svårare för kroppen att ta upp rent NAD+, och man får därför mer nytta av sitt kosttillskott om man använder ett tillskott med NR. Våra kosttillskott Healthwell NAD+ och Healthwell NAD+ Resveratrol Plus innehåller NR, som är lättare för kroppen att ta upp.

Kosttillskott med NAD+

 
NAD+ Resveratrol
 
NAD+

Är NAD+ intressant för alla?

De flesta unga människor behöver inte tänka på NAD+, eftersom de med stor sannolikhet redan har en god mängd i kroppen. Personer som är lite äldre, och som är intresserade av att understödja sina NAD+-nivåer, kan göra detta genom att försöka leva en hälsosam livsstil med träning, tillräckligt med sömn och bra kost och eventuellt ta ett kosttillskott. De första potentiella fördelarna av att hålla sina nivåer av NAD+ uppe kan synas på hud och hår, eftersom våra hår- och hudceller förnyas under loppet av 1-3 månader. Resten av kroppens celler förnyas betydligt långsammare.

Är nikotinamid ribosid säkert att inta?

År 2019 blev EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Allergens ombedd att bedöma säkerheten hos nikotinamid ribosidklorid, NR, som ett 'Novel Food.' De fann slutsatsen att upp till 300 mg dagligen för friska vuxna människor är säkert, och att 230 mg dagligen är säkert för gravida och ammande kvinnor.(2)

Om du tar mediciner, har hjärtproblem, högt blodtryck eller lider av annat medicinskt tillstånd bör du kontakta läkare innan du provar ett nytt kosttillskott.

Referenser

  1. Anthony J. Covarrubias, Rosalba Perrone, Alessia Grozio, Eric Verdin, 2021. NAD+-metabolism och dess roller i cellulära processer under åldrandet.(Hämtad 2023-11-17)
  2. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Nutrition, Novel foods and Food allergens), Turck D., Castenmiller J., de Henauw S., Hirsch-Ernst KI., Kearney J., Maciuk A., Mangelsdorf I., McArdle HJ., Naska A., Pelaez C., Pentieva K., Siani A., Thies F., Tsabouri S., Vinceti M., Cubadda F., Engel K-H., Frenzel T., Heinonen M., Marchelli R., Neuhäuser-Berthold M., Pöting A., Poulsen M., Sanz Y., Schlatter JR., van Loveren H., de Sesmaisons-Lecarré A., Germini A., Knutsen HK., 2019. Säkerheten hos nikotinamid ribosidklorid som en ny matprodukt enligt förordning (EU) 2015/2283 och biotillgängligheten av nikotinamid från denna källa, i sammanhanget av direktiv 2002/46/EG. (Hämtad 2023-11-24)
Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej