Aktuella artiklar | Kost & kosttillskott | Träning & målsättning | Recept | Hudvård & skönhet | Naturliga oljor | Hälsa | Hälsoinspiratörer

Träningsupplägg - 5 dagar i veckan

När du kommit till den nivå då du verkligen vill satsa på din träning och kan lägga fem dagar i veckan på träning, så blir upplägget på ditt träningsprogram verkligen avgörande. Övningsval, ordningsföljd, vilodagar, antal set och repetitioner är alla faktorer som du måste ta hänsyn till. Din målsättning är troligtvis att bli större och starkare. För en långsiktig kontinuerlig utveckling, så måste du dock även fokusera på dina svagheter.

Detta träningsprogram tar hänsyn till alla dessa aspekter. Träningsveckan börjar med ett tungt pass bestående av basövningar. Resterande av veckan är indelad i överkoppspass och benpass. De första passen har färre repetitioner för att främst öka styrkan. Ju starkare du är, desto mer kan du belasta kroppen, vilket resulterar i en snabbare muskeltillväxt. De sista två passen på veckan är lättare pass har fler repetitioner för att stimulera muskeltillväxten.

Att både variera övningar, set och repetitioner över veckan medför dessutom både en optimal återhämtning och en minskad risk för överbelastning och skador.

MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
HelkroppVilaÖverkropp tungtBen tungtÖverkropp lättBen lättVila

muskelkarta

Helkropp

Övningset x repvila (min)
Benböj 5x53
Marklyft  5x53
Pullups 5x53

Benböj

Benböj start LinaBenböj stopp Lina

Aktiverade muskler
10. Framsida lår (M. Quadriceps)
17. Baksida lår (Hamstrings)
16. Sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)
Utförande
Stå i axelbredd mellan hälarna och med fötterna vinklade 15 grader utåt. Med vikten på hälarna trycker du bak höften som att du ska sätta dig på en stol som står 50 cm bakom dig. Dina knän bör inte märkbart röra sig framåt och de bör peka i samma riktning som dina fötter genom hela rörelsen.
När du din höft är linje med dina knän, dvs. när ditt lår är parallellt med backen, så vänder du rörelsen. Driv höften diagonalt uppåt och framåt med tyngdpunkten på hälarna. Driv igenom höften för att avsluta rörelsen.
En vanlig missuppfattning är att ryggen ska vara vertikal. Om tyngpunkten förkjuts bakåt, så är detta inte möjligt. Ryggen måste däremot vara rak.

marklyft

Marklyft start LinaMarklyft stopp Lina

Aktiverade muskler
14. Raka ryggmuskulaturen (M. Erector Spinae)
16. Sätesmuskeln (gluteus maximus)
17. Baksida lår (hamstrings)
10. Framsida lår (quadriceps)
Utförande
Kliv fram till stången så att fötterna hamnar under stången. Fötterna bör vara i höftbredd. Greppa stången med höften relativt högt upp. Håll bröstkorgen högt i en stolt position.
När du startar övningen bör vikten vara på hälarna och tyngpunkten långt bak. Tryck ned hälarna så att du benpressar vikten tills stången är vid dina knän. Fokusera sedan på att driva höften framåt tills du står upprätt. Spänn sätesmuskeln i slutet av övningen när du står upp.
När du vänder rörelsen, så börjar du med att skjuta bak höften och sedan böja på benen. Du bör hamna i perfekt startposition om du utfört rörelsen rätt på vägen ner.

Pullups/latsdrag

Pullups startpullups stopp

Aktiverade muskler
15. Stora breda ryggmuskeln (M. Latissimus dorsi)
4. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii)
5. Underarmsmuskeln (M. Brachioradialis)
Utförande
Greppa stången något bredare än axelbredd. Drag sedan med stolt hållning ned stången mot övre delen av bröstkorgen. Armbågarna ska peka rakt ner mot golvet, genom hela rörelsen

Överkropp tungt

Övningset x repvila (min)
Hantelrodd  4x82
Hantelpress   4x82
Bicepscurl stång4x82
Liggande tricepspress4x82

Hantelrodd

hantelrodd starthantelrodd stopp

Aktiverade muskler
15. Stora breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi)
1. Kappmuskelns mellersta och nedersta del (M. Trapezius mellersta och nedre delen)
2. Baksida axel (M. Deltoideus bakre del)
4. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii)
Utförande
Håll ryggen rak och dra upp hanteln mot höften. För att förhindra att du drar upp axeln mot örat så kan du tänka på att spänna armhålan genom hela rörelsen. När hanteln är vid höften vänder till tillbaka till startpositionen.

Liggande hantelpress

Hantelpress starthantelpress stopp

Aktiverade muskler
3. Bröstmuskeln (M. Pectoralis Major)
2. Axelns främre del (M. Deltoideus)
13. Överarmens baksida (M. Triceps Brachii)
Utförande
När du ligger på bänken med armarna sträckta i vertikalt läge,så bör händerna vara rakt ovanför axlarna. Fixera axlarna neråt bakåt och nyp ihop skulderbladen.Fokusera på att fixera axlarna genom hela rörelsen. Armbågarna bör vara något nedanför axlarna.Om armbågarna ligger för högt upp mot axlarna, så ökar du risken för att skada axlarna. Pressa upp hantlarna tills du har sträckta armar och återgå till startpositionen.

Stående bicepscurl med skivstång

Bicepscurl med skivstång startBicepscurl skivstång stopp

Aktiverade muskler
1. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii, Brachialis)
2. Underarmsmuskeln (M. Brachioradioalis)
Utförande
Börja med stången i den övre positionen. Sänk stången till raka armar och vänd tillbaka rörelsen till ursprungspositionen. Undvik att gunga i överkroppen och låt istället anpassningen av tyngpunkten ske i fotleden.

Liggande tricepspress

Tricepspress liggande start LinaTricepspress liggande stopp Lina

Aktiverade muskler
13. Överarmens baksida (M. Triceps Brachii)
Utförande
Börja med stången rakt ovanför hakan. Sänkt stången och vänd rörelsen när stången passerat huvudet.

Ben tungt

Övningset x repvila (min)
Utfall   4x82
Raka marklyft    4x82
Benspark  4x82
Knäindrag på boll 4xmax2

Utfall

Utfall startUtfall stopp

Aktiverade muskler
18. Adduktorerna (M. Adductor; Brevis, Longus, Magnus)
10. Framsida lår (M. Quadriceps)
16. Sätesmuskeln (M. Gluteus; Maximus, Medius)
17. Baksida lår (hamstrings)
Utförande

Stå i höftbredd och kliv fram med ena benet. Föreställ dig att du kliver över en pinne som är i höjd med ditt eget knä. När du landar bör du ha tyngdpunkten på hälen.

I rörelsen ska det främre knäet inte röra sig framåt märkbart. Vänd rörelsen när du 90 graders vinkel i båda knäna. Kom tillbaka till startpositionen.

Raka marklyft

Raka marklyft startRaka marklyft stopp

Aktiverade muskler
16. Sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)
17. Baksida lår (hamstrings)
14. Raka ryggmuskulaturen (M. Erector Spinae)
Utförande
Börja med stången i upprätt position. Tryck bak höften med vikten på hälarna. Sträva efter att få hakan och höften så långt ifrån varandra som möjligt. Du bör känna att det drar i baksidan på låren. Vänd rörelsen när stången är ungefär vid dina knän, eller när det drar för mycket i baksidan på låret.

Benspark

Benspark start LinaBenspark stopp Lina

Aktiverade muskler
10. Framsida lår (M. Quadriceps)
Utförande
Ställ in stolen så att ditt knä är i linje med maskinens vridpunkt. Sträck benen och återgå till startposition.

knäindrag på boll

knäindrag på boll startknäindrag på boll stopp

Aktiverade muskler
6. Raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis)
7. De yttre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Externus Abdominis)
8. De inre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Internus Abdominis)
9. Höftböjaren (M Iliopsas)
Utförande
Placera dig i armhävningsposition med fötterna på bollen. Dra in knäna mot bröstkorgen samtidigt som du försöker krumma ihop kroppen till en boll. Återå till startpositionen.

Överkropp lätt

Övningset x repvila (min)
Pullups/latsdrag3x152
Axelpress3x152
Bröstflyes3x152
Backflyes hantlar3x152
Bicepscurl kabel3x152
Tricepspress - stående, högt fäste3x152

Axelpress

Aexelpress start LinaAxelpress stopp Lina

Aktiverade muskler
1. Axelns främre del (M. Deltoideus - Främre)
2. Övre delen på kappmuskeln (M. Trapezius - Övre)
3. Axelns mellersta del (M. Deltoideus - Mellersta)
Utförande
Stå i höftbredd position och greppa stången axelbrett. Armbågarna ska vara rakt under stången genom hela rörelsen. Press upp stången tills dess att den är rakt ovanför din axelled när du har sträckta armar. Vänd tillbaka till startpositionen.

Liggande bröstflyes

Bröstfly startBröstfly stopp

Aktiverade muskler
1. Bröstmuskeln (M. Perctoralis Major)
2. Axelns främre del (M. Deltoideus främre del)
3. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii)
Utförande
Börja i den övre positionen med lätt böjda armar. Hantlarna ska vara rakt ovanför axlarna. Sänk hantlarna tills de är i nivå med axlarna. Vänd rörelsen och återgå till startpositionen.

Hantllyft åt sidan - framåtlutad

Backflyes start LinaBackflyes stopp Lina
Aktiverade muskler
2. Axelns bakre del (M. Deltoideus bakre del)
Romberna (M. Rhomboideus)
1. Kappmuskelns mellersta del (M. Trapezius mellersta del)
2. Axelns mellersta del (M. Deltoideus mellersta del)
Utförande
Stå framåtlutad med rak rygg. Tyngpunkten ska vara på hälarna som när du utför en rak marklyft. Lyft hantlarna upp till nivå med axlarna och återgå sedan till startpositionen. Spänn armhålan för att undvika att axlarna kommer upp mot öronen.

Bicepscurl i kabel

Bicepscurl kabel start LinaBicepscurl kabel Lina stopp
Aktiverade muskler
1. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii, Brachialis)
2. Underarmsmuskeln (M. Brachioradioalis)
Utförande
Börja rörelsen med armbågarna något framför axelns lodlinje.

Tricepspress - trissan högt

Tricepspress hög startTricepspress hög stopp

Aktiverade muskler
1. Överarmens baksida (M. Triceps Brachii)
Utförande
Stå lätt framåtlutad och start med böjda armar. Överarmarna ska vara i linje med överkroppen i startpositionen. Sträck armarna och lås armbågen i slutläget. Armbågarna ska peka framåt genom hela rörelsen. Vänd tillbaka rörelsen till startpositionen.

Ben lätt

Övningset x repvila (min)
Step up3x152
Utfall bak3x152
Liggande bencurl3x152
Crunches på boll3x152

Step up

Stepup_start_LinaStepup stopp Lina

Aktiverade muskler
10. Framsida lår (M. Quadriceps)
17. Baksida lår (hamstrings)
16. Sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)
Utförande
Kliv på bänken genom att press ned hälen på främre foten och driva med höften. Fokusera på att hålla överkroppen stilla. Stången bör inte rotera i något led.

Utfall bak

utfall bak startutfall bak stopp

Akiverade muskler
10. Framsida lår (M. Quadriceps)
17. Baksida lår (hamstrings)
16. Sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)
Utförande
Kliv bak med ena benet så att du får 90 grader i båda knän när du går ner. Bibehåll tyngpunkten på främre hälen genom hela rörelsen. Vänd rörelsen när det bakre knäet är någon centimeter från backen. Återgå till startpositionen. Byt ben.

Liggande bencurl

Bencurl start LinaBencurl stopp Lina

Aktiverade muskler
17. Baksida lår (hamstrings)
11.12. Vadmuskeln (M. Soleus, M. Gastrocnemeus)
Utförande
Dra upp rullen mot rumpan. Fokusera på att pressa ned höften.

Crunches på boll

Crunches på boll start LinaCrunches på boll stopp Lina

Aktiverade muskler
6. Raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis)
7. De yttre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Externus Abdominis)
8. De inre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Internus Abdominis)
Utförande
Placera dig på bollen så att din ländrygg ligger mitt på bollen. Pressa ned ländryggen och dra ihop revben och höft medan du kommer upp. Det kan även underlätta att gå upp på tårna i rörelsen för att ytterligare kunna kontrahera magmuskulaturen.

De första en till två veckorna kommer träningsvärken att medföra att antalet vilodagar mellan passen kan kännas otillräckliga. Du kommer dock successivt att förbättra din återhämtning och variationen av både övningar, set och repetitioner möjliggör då att samma muskelgrupper kan tränas flera dagar i veckan.

Glöm inte att lägga på vikter!

Vi rekommenderar

 
Core Whey Protein
 
Core Gainer

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej

Lär dig mer

  Träningsupplägg - 3 dagar i veckan

Träningsupplägg - 3 dagar i veckan

Från nybörjare är det nu dags att ta nästa steg, träning 3-dagar i veckan.
  Träningsupplägg - 4 dagar i veckan

Träningsupplägg - 4 dagar i veckan

Komplett träningsupplägg för dig som tränar 4 dagar i veckan.
  Träna för fettförbräning

Träna för fettförbräning

Vilken träningsform är bäst ur fettförbränningssynpunkt? Här får du svaret.
  Kom igång program för tjejer

Kom igång program för tjejer

Effektivt kom-igång-program för tjejer baserat på 3 dagar i veckan.
  Nybörjarupplägg

Nybörjarupplägg

Kom igång! Komplett träningsprogram för dig som är nybörjare.
  Kom igång med din träning

Kom igång med din träning

Vi hjälper dig att komma igång med träningsupplägg och kost.
  Nyårslöftet: Kostomställning

Nyårslöftet: Kostomställning

Följ Helenas resa mot en bättre kost och en hälsosammare livsstil
  Bli kvitt ballongmage

Bli kvitt ballongmage

I denna guide får du tips på hur du blir av med svullen mage.
  Styrketräning för tjejer

Styrketräning för tjejer

Våga spendera tid på gymmet för att få den kropp du vill ha!
  Nyårslöftet: Träna för hälsa

Nyårslöftet: Träna för hälsa

Följ Peters resa för att bli starkare, mer aktiv och få mer energi
  Så behåller du motivationen till att träna

Så behåller du motivationen till att träna

Behöver du återfå motivationen på gymmet? Här får du användbara tips och råd!
  Könsanpassad kost och träning

Könsanpassad kost och träning

Kosten påverka oss olika beroende på kön, läs mer om skillnaden.
  Aminosyror för träning

Aminosyror för träning

Aminosyror har en rad viktiga biologiska funktioner i kroppen!
  Måltidsersättning: Så lyckas du

Måltidsersättning: Så lyckas du

Hur lyckas man med sin måltidsersättning? VI avslöjar alla knep.
  Återhämtning efter träning

Återhämtning efter träning

Ge din kropp rätt förutsättningar för återhämtning efter träning.
  5:2 Dieten

5:2 Dieten

5:2 dieten går ut på att fasta två dagar i veckan och äta som vanligt i fem.
  Träningstrender i höst

Träningstrender i höst

Kickstarta hösten med träning! Här listar vi dom senaste träningstrenderna.
  Träningsstart - så undviker du sjukdom

Träningsstart - så undviker du sjukdom

Kom i gång med träningen utan att dra på dig virus och infektioner.
  Nyårslöftet: Mindfulness

Nyårslöftet: Mindfulness

Följ Pedrams resa mot att hitta lugn - med mindfulness
  Styrketräning för konditionsutövare

Styrketräning för konditionsutövare

Hur kombinerar man egentligen konditionsträning och styrketräning?
  Kristoffers nybörjarpass

Kristoffers nybörjarpass

Nybörjarupplägg med Svensk Hälsokosts medarbetare Kristoffer.
  Så tar du hand om din mage

Så tar du hand om din mage

Vi ger dig våra bästa tips för en bättre maghälsa!
  Klara löploppet

Klara löploppet

Vi ger dig tips på träningsupplägg för att klara 5- eller 10 kilometersloppet.
  Graviditetsträning

Graviditetsträning

Träningstips för dig som är gravid.
  Nya träningsrutiner

Nya träningsrutiner

Tips till dig som vill skaffa nya träningsrutiner och lära dig att behålla dem!
  Uppstart efter semestern

Uppstart efter semestern

Efter en skön semester är det dags att hitta tillbaka till hälsosamma vanor.
  Följ med på nyårslöftet

Följ med på nyårslöftet

Följ med våra tre medarbetare på nyårslöftet under 12 veckor
  Hur påverkar träning kroppen?

Hur påverkar träning kroppen?

Svårt att komma igång? Vi har listat varför du mår bra av träning.
  HIIT Högintensiv Intervallträning

HIIT Högintensiv Intervallträning

Högintensiv intervallträning HIIT, är ett tidseffektivt sätt att träna på!
  Nyårslöften - från tanke till handling

Nyårslöften - från tanke till handling

Vi ger dig tips på hur du ska lyckas med dina nyårslöften!