Aktuella artiklar | Hälsa | Kost & kosttillskott | Träning | Recept | Skönhet | Naturliga oljor | Miljövänligt | Inspiratörer

Så fungerar kreatin

Sanningen om kreatin - en gång för alla

Som du säkert känner till, så är kreatin inget dagsfärskt tillskott på marknaden. Redan 1847 så presenterades teorin att kreatin hade ett samband med muskelprestation. På 1990-talet så började det användas i USA och Storbritannien, vilket resulterade i ett mer omfattande studerande av kreatin som prestationshöjande supplement. Det kan kanske kännas lite inaktuellt att skriva om ett kosttillskott som funnits i över 100 år men med tiden uppstår myter, nya kreatinprodukter och lovord.

  • Hur fungerar kreatin?
  • Vad har kreatinet för kortsiktiga effekter?
  • Vilka är kreatinets långsiktiga effekter?

Vi rekommenderar

 
Core Creatine
 
Core Creatine Pro
 
Core Kre-Alkalyn

Stark tjej tränar armhävningar

Behöver vi tillskott av kreatin?

Kreatin tillverkas i levern och njuren från tre aminosyror - glycin, arginin och metionin. Eftersom kreatin spontant bryts ned till kreatinin som försvinner ut med urinen, så måste nytt kreatin bildas i kroppen alternativt tillföras genom kosten. I genomsnitt förlorar en man på 80 kg ca 2 g kreatin per dygn, medan det endast produceras ca 1 g kreatin per dygn, vilket innebär att kreatin måste tillföras genom mat eller kosttillskott för att det inte ska uppstå en förlust av kreatin. Ett enkelt sätt att säkerställa adekvata kreatinförråd är att äta mycket fisk, kött och mjölkprodukter alternativt inta ett kreatintillskott. Betyder detta att det räcker med en burk tonfisk om dagen för att vara maximera sina kreatinförråd? Inte riktigt. De 2 gram man i vanliga fall uppnår med kost och kroppsegen produktion är endast 40% av det maximala nivåerna eftersom man även förlorar nästan 2 gram om dagen. För att dubbla dina kreatinförråd, så måste du äta ca 1 kg tonfisk som för övrigt är ett livsmedel med högt kreatininnehåll. Det blir alltså några burkar.

Hur fungerar det?

Kortsiktiga effekter

Extra energikälla

Dina muskler använder ATP (adenosin trifosfat) som bränsle vid arbete. Från de kolhydrater, protein och fett som du äter, så utvinns alltså ATP som kan användas till bl.a. muskelarbete i samband med träning. När ATP förbrukas, så bryts det ned till ADP (adenosindifosfat) och en fri Pi (fosfat) och det sker en nettovinst av energi.

Var kommer då kreatinet in i bilden? Kreatin lagras i muskeln i form av kreatinfosfat och har då förmågan att donera en fosfatgrupp när ATP bryts ned till ADP i samband med muskelkontraktion. I samband med intensiv fysisk aktivitet såsom styrketräning, så förbrukas ATP snabbt och intensiteten måste minskas efter några sekunder. När kreatinet då donerar en fosfatgrupp, så kan ATP snabbt återbildas vilket möjliggör upprätthållande av intensiteten någon sekund till. Detta innebär att du kan utföra ett fåtal repetitioner till på samma vikt.

Illustration över kreatin

Motverkar pH-sänkning

Som reaktion 3) nedan visar, så krävs en H+-jon (vätejon) vid nedbrytning av kreatinfosfat, vilket faktiskt är ytterliggare en positiv effekt av kreatinfosfatsystemet. Ökad vätejonkoncentration resulterar i ökad surhetsgrad i muskeln, vilket är associerat med försämrat muskelarbete. Sammanfattningsvis, kreatinfosfat hämmar den förhöjda surhetsgraden i muskeln som är associerad med muskelarbete.

En annan positiv effekt med kreatin är att det har visats minska muskelns relaxeringstid, dvs tid till avslappning. Varför skulle det vara bra? En muskel som ska utföra ett snabbt repetitivt arbete, t.ex. springa, måste slappna av fort för att sedan kunna kontrahera igen. Frekvensen är ju beroende av avslappningshastigheten likväl som kontraktionshastigheten.

Långsiktiga effekter

Ökad förmåga att lagra energi

Förutom att kreatin resulterar i en direkt styrkeökning, så har det en rad ytterligare fördelar som bidrar till en ökad muskeltillväxt och styrkeutvevkling på längre sikt.  Kreatin har bl.a. i vissa studier visats bidra till ökad mängd glykogen i skelettmuskulaturen. Kombinerat intag av kreatin och kolhydrater efter träning har visats resultera i mer glykogeninlagring i muskel än av enbart kolhydratintag. Har detta någon som helst betydelse? Glykogen är som bekant vårt lagrade kolhydratförråd i muskeln. Ju mer lagrat bränsle, desto längre kan man utföra ett visst arbete. Hur exakt denna ökning av glykogen i samband med kreatinintag sker är dock oklart.

Minskad muskelnedbrytning

Ökad cellvolym har även visats fungera som en uppbyggande signal för cellen.  Kreatinsupplementering alena har dock inte direkt visats bidra till ökad proteinsyntes.  Däremot har studier påvisat en reducerad proteinnedbrytning vilket indikerar på en antikatabol effekt.

Bättre återhämtning

Kreatin har även visats förbättra återhämtningen ganska markant.  I en studie undersöktes muskelstyrka och grad av muskelskada efter tung excentrisk styrketräning innefattande benpress, bencurl och benspark i 4 set med 10 repetitioner. En grupp fick kreatin och kolhydrater medan kontrollgruppen fick endast kolhydrater. Kreatingruppen hade en minskad återhämtningstid med avseende på muskelfunktion. Hos kreatingruppen var den isometriska (statiska) styrkan 21% högre relativt kontrollgruppen. Man noterade även att graden av muskelskada hos försökspersonerna i kreatingruppen var 84 % lägre relativt kontrollgruppen under de sju dagar som följde den excentriska styrketräningen. Sammanfattningsvis så ger kreatinsupplementering upphov till bättre återhämtning med avseende av styrka och träningsrelaterad muskelskada.  

Tränande person dricker kreatin

Biverkningar

Viktuppgång

Kreatin lagras i musklerna vilket medför en ökad vätskeansamlig som resulterar i viktuppgång. Denna viktuppgång är dock helt ofarlig och vätskan försvinner om kreatinsupplementeringen upphör.  Denna effekt kan dessutom fungera som en uppbyggande signal för muskeln.

Njurskador?

Som ovan nämnts, så bryts kreatin ned till kreatinin. Kreatinin används som en markör för att studera njurfunktion och höga kreatininnivåer indikerar på njurinsufficiens. Föga förvånande, så kommer kreatinsupplementering att resultera i förhöjda kreatininnivåer och en läkare skulle troligtvis höja på ögonbrynen och tänka: njurinsufficiens. Brandlarm i sig utgör sällan någon fara, men bränder kan ofta göra det. I detta fall råkar kreatin utlösa brandlarmet, dvs kreatininet. Är det då de förhöjda kreatininnivåerna som är skadliga? Svaret är nej. Det finns idag inga studier idag som lyckats påvisa negativ effekt av kreatinsupplementering vad gäller njurfunktion

Hur ska du dosera?

Spelar det då någon roll hur man tar kreatinet? Eftersom kreatinet har sin funktion i muskeln så inser du säkert att upptaget in i muskelcellen är avgörande. Det har länge varit känt att insulinet ökar intransporten av kreatin in till muskeln. De är därför fördelaktigt att inta kreatinet tillsammans med snabba kolhydrater för att nyttja insulinets effekt på intransporten av kreatin. Vad gäller mängden kolhydrater, så har studier visat att 50 gram kolhydrater tillsammans med 50 gram protein har visats resultera i lika stor inlagring av kreatin som 100 gram kolhydrater. En gainer lämpar sig därför väl för att optimera kreatinupptaget i muskeln. Även muskelaktivitet stimulerar upptaget. Det är därför fördelaktigt att inta kreatinet före träning, eventuellt tillsammans med snabba kolhydrater. Efter träning lämpar det sig ypperligt att inta tillsammans med din gainer. Det rekommenderas även på vissa håll en laddningsperiod initialt för att snabbt fylla kreatinförråden.

Hur du än väljer att göra, så kommer du att fylla dina kreatinförråd inom 4 veckor med ett dagligt intag på 5 gram. Du kan som nämnts få i dig kreatin via livsmedel, men som illustreras i diagramet nedan så krävs det stora mängder även av de livsmedel med högst kreatininnehåll.

Diagram över kreatin

Sammanfattning

Kreatin är ett ämne där effekten är väl underbyggd av vetenskapliga studier. Det är även ett ämne som måste supplementeras för att optimal effekt ska uppnås.

  • Kreatin fungerar primärt som en extra energikälla i samband med högintensiva aktiviteter såsom styrketräning
  • Kreatin har även visats öka återhämtningen, minska muskelnedbrytningen samt öka inlagringen av glykogen (muskeln förråd av kolhydrater)
  • Kreatinupptaget i muskeln gynnas av främst kolhydrater, men även protein och muskelkontraktion. Du kan fylla dina depåer av kreatin på 4 veckor om du intar 5 gram per dag.

Referenser

Bemben MG, Lamont HS. Creatine supplementation and exercise performance: recent findings. Sports Med. 2005;35(2):107-25. Review

Brosnan JT, Brosnan ME. Creatine: endogenous metabolite, dietary, and therapeutic supplement. Annu Rev Nutr. 2007;27:241-61

Jeukendrup A och Gleeson M. Idrottsnutrition för bättre prestation. Human kinetics 2007:47-49

Hespel P, Derave W. Ergogenic effects of creatine in sports and rehabilitation. Subcell Biochem. 2007;46:245-59

Nissen SL, Sharp RL. Effect of dietary supplements on lean mass and strength gains with resistance exercise: a meta-analysis. J Appl Physiol. 2003 Feb;94(2):651-9

Op 't Eijnde B, Ursø B, Richter EA, Greenhaff PL, Hespel P. Effect of oral creatine supplementation on human muscle GLUT4 protein content after immobilization. Diabetes. 2001 Jan;50(1):18-23

Sewell DA, Robinson TM, Greenhaff PL. Creatine supplementation does not affect human skeletal muscle glycogen content in the absence of prior exercise. J Appl Physiol. 2008 Feb;104(2):508-12

Low SY, Rennie MJ, Taylor PM. Modulation of glycogen synthesis in rat skeletal muscle by changes in cell volume. J Physiol. 1996 Sep 1;495 ( Pt 2):299-303.

Tilly BC, Gaestel M, Engel K, Edixhoven MJ, de Jonge HR. Hypo-osmotic cell swelling activates the p38 MAP kinase signalling cascade. FEBS Lett. 1996 Oct 21;395(2-3):133-6

Louis M et al. No effect of creatine supplementation on human myofibrillar and sarcoplasmic protein synthesis after resistance exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2003 Nov;285(5):E1089-94. Epub 2003 Jun 24.

Louis M et al. Creatine supplementation has no effect on human muscle protein turnover at rest in the postabsorptive or fed states. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2003 Apr;284(4):E764-70

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej

Lär dig mer

  Hur fungerar nattljusolja?

Hur fungerar nattljusolja?

Nattljusolja innehåller GLA och är populärt bland kvinnor i övergångsåldern.
  Hur fungerar eteriska oljor?

Hur fungerar eteriska oljor?

Varför är eteriska oljor så intressanta och populära? Läs om deras effekt.
  Så fungerar rödbetsjuice

Så fungerar rödbetsjuice

Rödbetor är fulla av nitrater med gynnsam effekt på idrottaren.
  Så fungerar mjölksyrabakterier

Så fungerar mjölksyrabakterier

Vad gör de nyttiga bakterierna i magen? Lär dig mer om mjölksyrabakterier här.
  Kost för friidrott: sprint

Kost för friidrott: sprint

Bli snabbare med hjälp av ett klokt kostupplägg.
  Håll förkylningen borta

Håll förkylningen borta

Tips på hur du lättast förebygger och lindrar förkylningssymtom.
  Kost för ishockey

Kost för ishockey

Den höga intensiviteteten i hockey medför att kosten kommer vara avgörande
  Stor guide: vitaminer

Stor guide: vitaminer

Vitaminer har stor betydelse för din prestationsförmåga och energiproduktion.
  Vad är kolloidalt silver?

Vad är kolloidalt silver?

Kolloidalt silver används för att desinficera ytor och rengöra vatten.
  Så fungerar selen

Så fungerar selen

Selen är en antioxidant och har betydelse för hårets och naglarnas kvalitet.
  Kost för friidrott: kast

Kost för friidrott: kast

Viktiga tips på vad du som kastare ska tänka på när du lägger upp din kost.
  Därför ska du äta antioxidanter

Därför ska du äta antioxidanter

Antioxidanter motverkar oxidativ stress och finns rikligt i frukt och grönt.
  Chaga

Chaga

Chaga kommer från björkar och är rik på vitaminer, mineraler och antioxidanter.
  Kost för handboll

Kost för handboll

7 grundläggande tips på hur du som handbollspelare ska lägga upp din kost.
  Vad är adaptogener?

Vad är adaptogener?

Adaptogener hjälper celler att anpassa sig till stress och andra påfrestningar.
  Ämnen för ögon och syn

Ämnen för ögon och syn

Vilka är de bästa ämnena för ögonen och synen? Svaren får du här!
  Hår, hud och naglar

Hår, hud och naglar

Kosttillskott som bidrar till kvaliteten på hår, hud och naglar.
  Havtorn

Havtorn

Havtorn är ett vanligt bär med ovanligt nyttiga egenskaper.
  Ingefära: den kryddiga superroten

Ingefära: den kryddiga superroten

Ingefära är rikt på verksamma gingeroler, antioxidanter och mineraler.
  Kost för fotboll

Kost för fotboll

Vilka kosttillskott kan du som fotbollsspelare ha nytta av?
  Så tar du hand om din hjärna

Så tar du hand om din hjärna

Hjärnhälsa del 1: Vad är hjärnhälsa och hur kan vi ta vi ta hand om vår hjärna?
  LCHF

LCHF

LCHF, debatten om vad som är bäst för vår hälsa.
  Så skyddar du dig mot virus och bakterier

Så skyddar du dig mot virus och bakterier

Alla tips du behöver för att undvika att smittas av virus och bakterier.
  Varifrån kommer kosttillskotten?

Varifrån kommer kosttillskotten?

Hur tillverkar man egentligen proteinpulver, vitaminer och andra tillskott?
  Kost för basket

Kost för basket

7 avgörande tips på hur du ska lägga upp din kost som basketspelare.
  Allt om fetter

Allt om fetter

Lär dig mer om olika typer av fett, vilka fetter du behöver få i dig och varför.
  Kost för slalom

Kost för slalom

De 6 viktigaste kosttipsen till dig som är alpin skidåkare.
  Nyårslöftet: Mindfulness

Nyårslöftet: Mindfulness

Följ Pedrams resa mot att hitta lugn - med mindfulness
  Hjärt- och kärlhälsa

Hjärt- och kärlhälsa

Ta hand om hjärtat och kolesterolvärdet med rätt kost och levnadsvanor.
  5:2 Dieten

5:2 Dieten

5:2 dieten går ut på att fasta två dagar i veckan och äta som vanligt i fem.
  Nyårslöftet: Träna för hälsa

Nyårslöftet: Träna för hälsa

Följ Peters resa för att bli starkare, mer aktiv och få mer energi
  Goji superbäret

Goji superbäret

Gojibär är smakrika små bär, fullt av antioxidanter, mineraler och vitaminer.
  Vitamin B5, pantotensyra

Vitamin B5, pantotensyra

Vitamin B5 finns med i kroppens ämnesomsättning och den mentala orken.
  Bli av med sötsuget

Bli av med sötsuget

Bli av med sötsuget en gång för alla! Här får du värdefulla tips och råd.
  Så påverkar stress vår hjärna

Så påverkar stress vår hjärna

Hjärnhälsa del 2: Hur påverkas vår hjärna av stress och kan vi påverka det?
  Stor guide: allt om protein

Stor guide: allt om protein

Protein är ett energigivande näringsämne som bygger upp musklerna.
  Allt om Ashwagandha

Allt om Ashwagandha

Ashwagandha är en kraftfull och populär ört inom det ayruvediska hälsosystemet.
  Curcumin från gurkmeja

Curcumin från gurkmeja

Åmnet curcumin är intressant för hälsan och lederna utifrån flera aspekter.
  Stenålderskost för idrottare

Stenålderskost för idrottare

Visste du att stenålderskost även kan ha stora fördelar för dig som tränar hårt?
  Hårvård för fett hår

Hårvård för fett hår

Lär dig allt om hårvård för fett hår och bli av med dina problem för gott!
  L-Cystein

L-Cystein

Aminosyran L-Cystein är en svavelbärare som kan syntetiseras till glutation.
  Astaxanthin

Astaxanthin

Astaxantin är en kraftfull antioxidant med många intressanta hälsoeffekter.
  CrossFit: kost & kosttillskott

CrossFit: kost & kosttillskott

Peter Bláha tipsar om rätt kost och kosttillskott för CrossFit.
  Guide: Hudvård för torr hy

Guide: Hudvård för torr hy

Varför blir huden torr och hur tar man bäst hand om torr hud?
  Kost och träning vid sprint

Kost och träning vid sprint

Styrka, balans, teknik och bra kost är nyckelord för att lyckas som sprinter.
  Detox, en renande kur

Detox, en renande kur

Detox är ett effektiv sätt att maximera kroppens reningsprocess.
  Tillskott för unga

Tillskott för unga

Ungdomar och tillskott - hur ska man tänka och vad är rekommendationen?
  Nyårslöften - från tanke till handling

Nyårslöften - från tanke till handling

Vi ger dig tips på hur du ska lyckas med dina nyårslöften!