Aktuella artiklar | Kost & kosttillskott | Träning & målsättning | Recept | Hudvård & skönhet | Naturliga oljor | Hälsa | Hälsoinspiratörer

Kom igång program för tjejer

« Styrketräning för tjejer

3 dagarsprogram

Nedan följer ett enkel kom-igång-program för tjejer som är baserat på tre dagar i veckan. Börja alltid med uppvärming på ca 10 minuter. Du kan även med fördel utföra några uppvärmningsset på varje övning för att värma upp muskulaturen mer specifiktför den kommande aktiviteten.

muskelkarta

Dag 1 - Ben och mage

Fokus på ben, rumpa och mage.

För fina tränade ben, fast rumpa och en fin mage rekommenderar jag övningarna nedan.

Övningset x repvila (min)
Benböj3 x 10    1-2
Marklyft    3 x 10    1-2
Benspark3 x 10    1
Bencurl      3 x 10    1
Step up med skivstång    3 x 10    1
Enbensböj/bänk    3 x 10    1
Crunches boll      3 x 20      1
Crunches boll sneda    3 x 20      1

Benböj

Benböj start LinaBenböj stopp Lina

Aktiverade muskler
10. Framsida lår (M. Quadriceps)
17. Baksida lår (Hamstrings)
16. Sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)
Utförande
Stå i axelbredd mellan hälarna och med fötterna vinklade 15 grader utåt. Med vikten på hälarna trycker du bak höften som att du ska sätta dig på en stol som står 50 cm bakom dig. Dina knän bör inte märkbart röra sig framåt och de bör peka i samma riktning som dina fötter genom hela rörelsen.
När du din höft är linje med dina knän, dvs. när ditt lår är parallellt med backen, så vänder du rörelsen. Driv höften diagonalt uppåt och framåt med tyngdpunkten på hälarna. Driv igenom höften för att avsluta rörelsen.
En vanlig missuppfattning är att ryggen ska vara vertikal. Om tyngpunkten förkjuts bakåt, så är detta inte möjligt. Ryggen måste däremot vara rak.

Marklyft

Marklyft start LinaMarklyft stopp Lina

Aktiverade muskler
14. Raka ryggmuskulaturen (M. Erector Spinae)
16. Sätesmuskeln (gluteus maximus)
17. Baksida lår (hamstrings)
10. Framsida lår (quadriceps)
Utförande
Kliv fram till stången så att fötterna hamnar under stången. Fötterna bör vara i höftbredd. Greppa stången med höften relativt högt upp. Håll bröstkorgen högt i en stolt position.
När du startar övningen bör vikten vara på hälarna och tyngpunkten långt bak. Tryck ned hälarna så att du benpressar vikten tills stången är vid dina knän. Fokusera sedan på att driva höften framåt tills du står upprätt. Spänn sätesmuskeln i slutet av övningen när du står upp.
När du vänder rörelsen, så börjar du med att skjuta bak höften och sedan böja på benen. Du bör hamna i perfekt startposition om du utfört rörelsen rätt på vägen ner.

Benspark

Benspark start LinaBenspark stopp Lina

Aktiverade muskler
10. Framsida lår (M. Quadriceps)
Utförande
Ställ in stolen så att ditt knä är i linje med maskinens vridpunkt. Sträck benen och återgå till startposition.

Liggande bencurl

Bencurl start LinaBencurl stopp Lina

Aktiverade muskler
17. Baksida lår (hamstrings)
11.12. Vadmuskeln (M. Soleus, M. Gastrocnemeus)
Utförande
Dra upp rullen mot rumpan. Fokusera på att pressa ned höften.

Step up

Stepup_start_LinaStepup stopp Lina

Aktiverade muskler
10. Framsida lår (M. Quadriceps)
17. Baksida lår (hamstrings)
16. Sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)
Utförande
Kliv på bänken genom att press ned hälen på främre foten och driva med höften. Fokusera på att hålla överkroppen stilla. Stången bör inte rotera i något led.

Enbensböj

Crunches på boll

Crunches på boll start LinaCrunches på boll stopp Lina

Aktiverade muskler
6. Raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis)
7. De yttre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Externus Abdominis)
8. De inre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Internus Abdominis)
Utförande
Placera dig på bollen så att din ländrygg ligger mitt på bollen. Pressa ned ländryggen och dra ihop revben och höft medan du kommer upp. Det kan även underlätta att gå upp på tårna i rörelsen för att ytterligare kunna kontrahera magmuskulaturen.

Sneda crunches på boll

crunches - sneda på boll startCrunches - sneda på boll stopp
Aktiverade muskler
6. Raka bukmuskulaturen (M. Rectus Abdominis)
8. Sneda inre bukmuskulaturen (M. Obliqus Internus Abdominis)
7. Sneda yttre bukmuskulaturen (M. Obliqus Externus Abdominis)
Utförande
Placera dig så att du har ländryggen mitt på bollen. Gå upp diagonalt med kroppen och sikta med din ena axel mot motsatt knä. Återgåt till startpositionen.

Dag 2 - rygg, axlar, och mage

Fokus på rygg, axlar och mage. Bättre hållning, friskare rygg med en rad utav axelövningar 

Övningset x repvila (min)
Skivstångsrodd3 x 10      1
Hantelrodd3 x 10      1
Backflyes hantel    3 x 10      1
Axlar cablecross      3 x 10      1
Axelpress    3 x 10      1
Hantellyft åt sidan    3 x 10      1
Backflyes i kabel - en arm3 x 10      1

Skivstångsrodd

skivstångsrodd startskivstångsrodd stopp
Aktiverade muskler
15. Stora breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi)
1. Kappmuskelns mellersta och nedersta del (M. Trapezius mellersta och nedre delen)
2. Baksida axel (M. Deltoideus bakre del)
4. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii)
Utförande
Skjut bak höften tills dess att ryggen nästan är parallell med backen. Dra skivstången mot magen. Nyp skulderbladen och undvik att dra upp axlarna mot öronen.

Hantelrodd

hantelrodd starthantelrodd stopp
Aktiverade muskler
15. Stora breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi)
1. Kappmuskelns mellersta och nedersta del (M. Trapezius mellersta och nedre delen)
2. Baksida axel (M. Deltoideus bakre del)
4. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii)
Utförande
Håll ryggen rak och dra upp hanteln mot höften. För att förhindra att du drar upp axeln mot örat så kan du tänka på att spänna armhålan genom hela rörelsen. När hanteln är vid höften vänder till tillbaka till startpositionen.

Backflyes hantlar

Backflyes start LinaBackflyes stopp Lina
Aktiverade muskler
2. Axelns bakre del (M. Deltoideus bakre del)
Romberna (M. Rhomboideus)
1. Kappmuskelns mellersta del (M. Trapezius mellersta del)
2. Axelns mellersta del (M. Deltoideus mellersta del)
Utförande
Stå framåtlutad med rak rygg. Tyngpunkten ska vara på hälarna som när du utför en rak marklyft. Lyft hantlarna upp till nivå med axlarna och återgå sedan till startpositionen. Spänn armhålan för att undvika att axlarna kommer upp mot öronen.

Axlar cablecross

Axlar cablecross start LinaAxlar cablecross stopp Lina

Aktiverade muskler
2. Axelns mellersta del (M. Deltoideus mellersta del)
Utförande
Lyft armarna utåt/uppåt. Vänd rörelsen när händerna är i höjd med axlarnal. Undvik att dra upp axlarna mot öronen.

Axelpress

Aexelpress start LinaAxelpress stopp Lina

Aktiverade muskler
1. Axelns främre del (M. Deltoideus - Främre)
2. Övre delen på kappmuskeln (M. Trapezius - Övre)
3. Axelns mellersta del (M. Deltoideus - Mellersta)
Utförande
Stå i höftbredd position och greppa stången axelbrett. Armbågarna ska vara rakt under stången genom hela rörelsen. Press upp stången tills dess att den är rakt ovanför din axelled när du har sträckta armar. Vänd tillbaka till startpositionen.

Hantellyft åt sidan

Hantellyft åt sidan starthantellyft åt sidan stopp

Aktiverade muskler
2. Axelns mellersta del (M. Deltoideus mellersta del)
Utförande
Lyft hantlarna uppåt/utåt tills händerna är i nivå med axlarna. Undivk att dra upp axlarna mot öronen.

Backflyes i kabel - en arm

Backflyes i kabel start Backflyes i kabel stopp

Aktiverade muskler
2. Axelns bakre del (M. Deltoideus bakre del)
Utförande
Dra handen i motsatt riktning från trissan tills handen är linje med axeln.

Dag 3 - Biceps, triceps och mage

För finare slankare armar - utan gäddhäng och givetvis mage igen, man kan aldrig träna för mycket mage.

Övningset x repvila (min)
Bicepscurl sittandes    3 x 101
Skivstångscurl3 x 101
Overhead cable curl3 x 101
Bicepscurl i kabel  3 x 101
Hantel rodd bänk    3 x 101
Tricepspress, trissan högt3 x 101
Liggande tricepspress3 x 101
Hängande benlyft      3 x 101
Omvänd crunch3 x 101

     

Sittande bicepscurl

Sittande bicepscurl startSittande bicepscurl stopp

Aktiverade muskler
4. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii, Brachialis)
5. Underarmsmuskeln (M. Brachioradioalis)
Utförande
Lyft en hantel i taget mot axeln samtidigt som du vrider tummen utåt.

Stående bicepscurl med skivstång

Bicepscurl med skivstång startBicepscurl skivstång stopp

Aktiverade muskler
1. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii, Brachialis)
2. Underarmsmuskeln (M. Brachioradioalis)
Utförande
Börja med stången i den övre positionen. Sänk stången till raka armar och vänd tillbaka rörelsen till ursprungspositionen. Undvik att gunga i överkroppen och låt istället anpassningen av tyngpunkten ske i fotleden.

Overhead cablecurl

Bicepscurl overhead start LinaBicepscurl overhead stopp Lina

Aktiverade muskler
1. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii, Brachialis)
2. Underarmsmuskeln (M. Brachioradioalis)
Utförande
Dra händerna in mot öronen. Rörelsen börjar och avslutas med lätt böjda armar.

Bicepscurl i kabel

Bicepscurl kabel start LinaBicepscurl kabel Lina stopp
Aktiverade muskler
1. Överarmens framsida (M. Biceps Brachii, Brachialis)
2. Underarmsmuskeln (M. Brachioradioalis)
Utförande
Börja rörelsen med armbågarna något framför axelns lodlinje.

Tricepspress - trissan högt

Tricepspress hög startTricepspress hög stopp

Aktiverade muskler
1. Överarmens baksida (M. Triceps Brachii)
Utförande
Stå lätt framåtlutad och start med böjda armar. Överarmarna ska vara i linje med överkroppen i startpositionen. Sträck armarna och lås armbågen i slutläget. Armbågarna ska peka framåt genom hela rörelsen. Vänd tillbaka rörelsen till startpositionen.

Liggande tricepspress

Tricepspress liggande start LinaTricepspress liggande stopp Lina

Aktiverade muskler
13. Överarmens baksida (M. Triceps Brachii)
Utförande
Börja med stången rakt ovanför hakan. Sänkt stången och vänd rörelsen när stången passerat huvudet.

Hängande benlyft

hängande benlyft Linahängande benlyft stopp Lina

Aktiverade muskler
6. Raka bukmuskulaturen (M. Rectus Abdominis)
7. De yttre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Externus Abdominis)
8. De inre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Internus Abdominis)
9. Höftböjare (M. Iliopsoas)
Utförande
Dra ihop höft och revben likt en crunch. Böj benen efter behov.

omvänd Crunch

omvand crunch start omvänd crunch stopp
Aktiverade muskler
6. Raka bukmuskulaturen (M. Rectus Abdominis)
7. De yttre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Externus Abdominis)
8. De inre sneda bukmusklerna (M. Obliqus Internus Abdominis)
Utförande
Börja rörelsen med böjda ben och höften i 90 grader. Lyft höften och dra upp knäna mellan armbågarna. Tänk på att håll in underbenen genom hela rörelsen.

Regelbunden förändring

Under de första 6-8 veckorna kan du följa schemat, sedan är det dags för förändring. 

En övningsrutin fungerar endast en kort tid innan din kropp anpassar sig och din utveckling stagnerar. Ändra därför din rutin ofta och för att fortsätta att göra framsteg!

Lycka till!

Tillskott för tjejer

 
Female Vitamins

<< Styrketräning för tjejer

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej

Lär dig mer

  Styrketräning för tjejer

Styrketräning för tjejer

Våga spendera tid på gymmet för att få den kropp du vill ha!
  Träningsupplägg - 5 dagar i veckan

Träningsupplägg - 5 dagar i veckan

Lägger du 5 dagar i veckan på träning så avgör upplägget resultatet
  Träningsupplägg - 3 dagar i veckan

Träningsupplägg - 3 dagar i veckan

Från nybörjare är det nu dags att ta nästa steg, träning 3-dagar i veckan.
  Träningsupplägg - 4 dagar i veckan

Träningsupplägg - 4 dagar i veckan

Komplett träningsupplägg för dig som tränar 4 dagar i veckan.
  Vitaminer och mineraler för tjejer

Vitaminer och mineraler för tjejer

Vissa vitaminer och mineraler har tjejer ett större behov av.
  Nybörjarupplägg

Nybörjarupplägg

Kom igång! Komplett träningsprogram för dig som är nybörjare.
  Kom igång med din träning

Kom igång med din träning

Vi hjälper dig att komma igång med träningsupplägg och kost.
  Styrka utan muskeltillväxt

Styrka utan muskeltillväxt

Starkare men utan större muskler.
  Träna för fettförbräning

Träna för fettförbräning

Vilken träningsform är bäst ur fettförbränningssynpunkt? Här får du svaret.
  Fitnesshake deluxe

Fitnesshake deluxe

En antioxidantrik, uppfriskande och proteinrik shake!
  Löpning för tjejer

Löpning för tjejer

Kom igång med löpträningen med enkla tips och upplägg.
  Styrketräning för konditionsutövare

Styrketräning för konditionsutövare

Hur kombinerar man egentligen konditionsträning och styrketräning?
  Löpning, kom igång

Löpning, kom igång

Kom igång med din löpträning en gång för alla!
  Guide: snabb viktuppgång

Guide: snabb viktuppgång

Har du svårt att gå upp i vikt och träna upp dina muskler? Vi hjälper dig!
  5 tips för att hålla igång under semestern

5 tips för att hålla igång under semestern

Håll igång även under semestern med enkla knep för alla träningstyper.
  Kristoffers nybörjarpass

Kristoffers nybörjarpass

Nybörjarupplägg med Svensk Hälsokosts medarbetare Kristoffer.
  Sojaprotein

Sojaprotein

Sojaprotein är en högvärdig och snabb proteinkälla som kan ersätta vassle.
  Nyårslöften - från tanke till handling

Nyårslöften - från tanke till handling

Vi ger dig tips på hur du ska lyckas med dina nyårslöften!
  Nyårslöftet: Träna för hälsa

Nyårslöftet: Träna för hälsa

Följ Peters resa för att bli starkare, mer aktiv och få mer energi
  Återhämtning efter träning

Återhämtning efter träning

Ge din kropp rätt förutsättningar för återhämtning efter träning.
  L-leucin

L-leucin

Leucin är en aminosyra som är utav stor betydelse för proteinsyntesen.