Svensk Hälsokost Barncancerfonden

Vi på Svensk Hälsokost AB är oerhört stolta över att kunna hjälpa till i kampen mot barncancern. Vi stödjer Barncancerfonden genom att årligen skänka pengar till deras viktiga arbete.

Genom åren har vi totalt skänkt:

År 2013 - 65 000 kr
År 2014 - 90 000 kr
År 2015 - 107 000 kr

Barncancerfondens arbete

Barncancerfonden hjälper drabbade barn, ungdomar och familjer med det stöd och den vård de behöver under den tunga tiden. Fonden drivs med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag och har sedan starten 1982 bidragit till barncancerforskningen med drygt en miljard kronor. Lokalt arbetar fonden genom sex regionala barncancerföreningar som står i direkt kontakt med cancerdrabbade barn och föräldrar. På detta sätt bidrar fonden med direkt hjälp och stöd till de drabbade men även med forskning, utbildning, information och vård.