Hempaket levereras dagtid på vardagar. Eftersom paketet inte kvitteras, kan det lämnas utan att du som konsument är hemma. Paketet ställs då utanför din dörr och anses vara kvitterad. Om chauffören inte kommer in i porten, kommer försändelsen skickas tillbaka till Svensk Hälsokost, eventuell portkod måste därför alltid lämnas. Efter att chauffören har lämnat försändelsen utanför din dörr har Posten och Svensk Hälsokost uppfyllt leveransen och det är konsumenten som ansvarar för paketet. I fråga om leveranser som inte kunnat utföras och går i retur till Svensk Hälsokost, exempelvis p.g.a. felaktig portkod, att ditt namn inte finns uppsatt i porten, eller att leverans begärts till postbox, kan paketet skickas ut igen för en avgift, f.n. 150 kr.
Genom att välja hempaket och godkänna dessa särskilda villkor bekräftar kunden att den är införstådd med att paketet är avlämnat då chauffören lämnar det utanför dörren och att risken och ansvaret för paketet då övergått på kunden.