Om chauffören inte kommer in i porten, kommer försändelsen skickas tillbaka till Svensk Hälsokost, eventuell portkod måste därför alltid lämnas. I fråga om leveranser som inte kunnat utföras och går i retur till Svensk Hälsokost, exempelvis p.g.a. felaktig portkod, att ditt namn inte finns uppsatt i porten, eller att leverans begärts till postbox, kan paketet skickas ut igen för en avgift, f.n. 150 kr.

Om du bor i ett hus där porten är olåst och/eller mycket folk är i rörelse runt och utanför din dörr, rekommenderar vi att du väljer ett annat fraktalternativ, där du kvitterar försändelsen personligen.