Vitamin K

Det pratas sällan om K-vitamin som ett viktigt näringsämne. Det kan bero på att vi sällan lider brist på det, men faktum är att K-vitamin har en rad viktiga funktioner i kroppen och har studerats för sin påverkan på benstommen.

  • Vad är vitamin K?
  • Tillskott av vitamin K
  • Var finns det naturligt?

Vad är vitamin K?

Vitamin K finns i flera varianter, där de viktigaste är K1 fyllokinon från vegetabiliska källor och K2 manakinon från animalsiska källor. K:et står för koagulation, då vitaminet behövs för att blodet ska levra sig ordentligt. Vitamin K samverkar även med kalcium och vitamin D som tillsammans är viktigt för bentätheten. Vitamin D hjälper till att ta upp kalcium i kroppen, medan K-vitamin reglerar vad kalciumet sedan används till.

Färsk spenat

K-vitamin kräver närvaro av fett för att kunna tas upp i blodet. Trots att det kan lagras har det en relativt hög omsättning i kroppen, vilket innebär att vi måste tillföra det kontinuerligt via maten. Vår egen tarmflora kan tillverka en liten mängd K-vitamin, så vi riskerar sällan att lida brist på det. Ett alltför lågt intag av kalcium kan dock medföra en minskad betäthet, i och med att det reglerar kalicium. Något rekommenderat dagsintag är inte fastställt, men man brukar räkna med en mängd på 75 - 100 mcg för vuxna.

På senare år har studier bedrivits för att undersöka sambandet mellan K-vitamin och förekomsten av benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar. I den kända studien Rotterdammstudien* undersöktes sambandet mellan japanska kvinnor i öst och väst, där kvinnor i västra japan led av bensörhet och hjärtproblem i högre utsträckning. Orsaken visades vara att östjapaner regelbundet åt den K2-vitaminrika natrinalrätten Natto, jämfört med västjapaner som åt betydligt mindre K2-vitaminrik kost.

Tillskott av K-vitamin

K-vitamin är ovanligt som tillskott, men förekommer ofta tillsamamns med D-vitamin. Vissa multivitaminer innehåller K-vitamin, för den som vill säkerställa sitt intag.

Multivitamin med K

Var finns det naturligt?

Vi får i oss viss mängd via vår egen produktion i tarmfloran. I livsmedel finns K-vitamin främst i gröna bladgrönsaker (K1), lever och ägg (K2).

*Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. JM Geleinse, C Vermeer, DE Grobbee, LJ Schurgers, MH Knapen, IM van der Meer, A Hofman, JC Witterman. 2004.

Var denna artikel till hjälp?   Ja   Nej
Tack för din åsikt!
Skriven av Svensk Hälsokost